Saaremaa prügi
Mahe Metsalu

Programmis anname ülevaate jäätmemajanduse hetkeseisust Euroopas ja kus asub Eesti selles pingereas ning kuhu me tahame jõuda. Räägime jäätmemajanduse põhimõtetest ja prügi sorteerimise vajadusest. Arutame teemadel ületarbimine, taaskasutus, jätkusuutlikus. Mõtleme koos välja lahendusi, kuidas meid ümbritsevat keskkonda hoida puhtana ja prügi poolt mitte ülekoormata. Uurime pakendi tekke ajalugu ja selle järsu tõusu põhjuseid. Vaatame  fotosid, kuidas on metsloomad, linnud ja kalad lõksu jäänud inimese poolt tekitatud prügisse.  Lisaks saame vastuse, miks on vaja prügi sorteerida ja sorteerime reaalselt prügi. 

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

Õpilane teab põhilisi jäätmeliike ja sorteerimise põhimõtteid.
Õpilane suudab mõelda, kuidas ennetada jäätmeteket, teab, mis on ületarbimine.
Õpilane oskab arutleda teemadel, kuidas mõjub prügi meie keskkonnale.

Interdisciplinary integration:

4 – 6  kl - II kooliaste   - inimene ja tema elukeskkond, erinevad liigid  ja elupaigad, jäätmete mõju loodusele, jäätemete mõju erinevatele looduskooslustele

7 – 9 kl III kooliaste – säästev areng, loodus – ja keskkonnakaitse, looduslik tasakaal, bioloogiline mitmekesisus ja inimtegevus

Gümnaasium ja täiskasvanud – säästev areng, loodus- ja keskkonnakaitse, erinevate ökosüsteemide säästlik majandamine ja kaitse

Methods:

Arutelu prügi teemal ja mis juhtub prügiga edasi; prügi ja sellega toimetulemine (plakatid); prügi eri liigid, sorteerimine ja uuesti

kasutamise võimalused; praktiline prügi sorteerimine; PowerPoint esitlus ja loeng koos praktilise prügi sorteerimisega

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

45 minutit

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

0€

Additional info:

Programmi kestvus kokkuleppe kohaselt 45 või 2x45 minutit

Location of execution:

58.298186380642, 22.099837158829

Program performer:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Language:

Eesti keel

Last saved:

26.05.2020