placeholder

Toote vee jalajälje all mõeldakse kogu magevee hulka, mis kulub selle toote valmistamiseks. Hinnatakse ka seda vett, mis tootmise käigus aurustub ja/või saastatakse. Vee jalajäljes arvestatakse kolme komponenti: rohelist, sinist ja halli. Sinise vee jalajälg hõlmab mistahes inimtegevuses tarbitud põhja- ja pinnavett. Rohelise vee jalajälg on see osa vihmaveest, mille omastavad põllumajanduses või metsanduses kasvatatavad taimed ja mis leiab kasutust fotosünteesis või lahkub taimedest veeauruna (transpiratsioon). Halli vee jalajälg on selline puhta vee hulk, mis oleks tarvilik lisada reoveele, et saada seaduses kehtestatud normidele vastav vesi.

Lisainfo:

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla: “Ökoloogilised põhiprotsessid”, “Ilm ja kliima”, “Eesti looduse arengulugu”, “Elurikkus ja looduskaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”, “Tarbimine”, “Keskkonnaprobleemid”, “Säästev areng ühiskonnas”, “Universumi ja elu evolutsioon”.

2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite. Selline lahendus peaks kõnetama koolitunnis istuvaid põhikooli vanema astme õpilasi, aga laiemalt ka kõiki neid, kel oma elus keskkonnateemadega kokkupuudet on. Ehk siis- meid kõiki.

Klippidel on ka venekeelsed subtiitrid, klippide kogupikkuseks on 3 tundi ja 45 minutit.

Režissöör/Stsenarist Rasmus Merivoo, operaator Mattias Veermets, kunstnik Helen Ehandi, tegevprodutsent Maario Masing. Näitlejad Merle Palmiste, Paul Laasik, Jim Ashilevi, Marek Tammets, Roland Treima, Kristiina Rebane jt. Produtsendid Ylle Rajasaar, Pelle Vellevoog.

Sari on valminud Euroopa Sotsiaalfondi keskkonnaameti programmi "Keskkonnahariduse arendamine" toel.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Materjali autor:

Fookus-Pookus OÜ 2015

Formaat:

Video

Kirjeldavad märksõnad:

Viimati uuendatud:

28.09.2020