placeholder

Peipsi järve suurtaimestik

Õpiväljundid

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Peipsi järve suurtaimestikku ja selle seiret.

Õpiobjekti läbinu:

1) on saanud ülevaate Peipsi järve suurtaimestikust, tundes levinumaid taimeliike ja taimerühmi;

2) mõistab taimestikuseire meetodeid, vajalikkust ja põhitulemusi.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Materjali autor:

Kadi Palmik, MSc. hüdrobioloogia, Eesti Maaülikool

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020