placeholder

Peipsi järve suurtaimestik

Õpiväljundid

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Peipsi järve suurtaimestikku ja selle seiret.

Õpiobjekti läbinu:

1) on saanud ülevaate Peipsi järve suurtaimestikust, tundes levinumaid taimeliike ja taimerühmi;

2) mõistab taimestikuseire meetodeid, vajalikkust ja põhitulemusi.

Language:

Eesti keel

Target group:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Material author:

Kadi Palmik, MSc. hüdrobioloogia, Eesti Maaülikool

Format:

Veebipõhine õppematerjal

Keywords:

License:

lihtlitsents

Last saved:

11.08.2020