Pokuaabitsa tööraamat (sügis)

Kaie Kubri ja Thea Simmermani koostatud ning Edgar Valteri illustratsioonidega tööraamat koos metoodiliste abivahenditega on riiklikku õppekava toetav abimaterjal. Tööraamat võimaldab lastel läbi käelise ja arendava mõttetegevuse looduse ning ümbritseva keskkonnaga lähemalt tutvust teha. Tööraamatu kandev telg on loodusharidus ja loodusest hoolimine, mille kaudu õpivad lapsed arvutamist, lugemist, loogikat. Tööraamat on mõeldud koolieelikute põhiliseks töövahendiks.

Additional info:

Toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Language:

Eesti keel

Target group:

Lasteaed

Material author:

Kaie Kubri, Thea Simmerman

Format:

Õpimapp

License:

lihtlitsents

Last saved:

06.05.2020