placeholder

Kahepäevane muukeelsetest peredest pärit lastele suunatud keskkonnahariduslik õppeprogramm. mis on mõeldud 8.-9- klassidele. Programm sisaldab keskkonnamänge, ilmastikuvaatlusi, erinevaid ilmastikunähtusi tutvusvaid katseid ning esitlust.

Additional info:

Programmi koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Language:

Eesti keel
Vene keel

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Material author:

Silma Õpikoda 2010

Format:

Juhend

License:

lihtlitsents

Last saved:

12.08.2020