Guidance for teacher:

Muuseumi õuel on sobiva ilmaga võimalik kaasavõtud toitu süüa. Eelkokkuleppel klaasistuudioga saab muuseumitunni ühildada klaasipuhumise töötoaga stuudios.

Target group:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

1,5 tundi

Group size:

25

Place of performance:

Muuseumi siseruumid

Program performer:

Külli Muromägi

Language:

Eesti keel

Last saved:

25.04.2020

Long description:

Räägime klaasi käsitsi ja masinatega valmistamisest. Klaasi valmistamise ja kasutamise ajaloost. Klaasi taas- ja korduvkasutamisest. Klaasi mõjust keskkonnale.  Tunni lõpus tuleb kuuldu ja nähtu põhjal või muuseumist vastuseid otsides täita tööleht. Külastame muuseumi ruumes tegutsevat klaasistuudiot. Neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti on võimalik näha klaasistuudios ka tööd kuuma klaasiga
Maksumus: 3€ õpilane