PANKRANNIK
AMK

Eesti looduse üheks sümbolmaastikuks on Põhja-Eesti klint koos rannikuga ehk rahvakeeli pankrannik. Antud programm käsitleb pankrannikut kui tervikut, mis on kombineeritud 4st alaprogrammist: Põhja-Eesti klint koos ordoviitsiumi aegsete kivimite ja kivististega, klindimets, mereäärne rand koos rändkivide ja teiste leidudega ning loomulikult pankrannikut iseloomustavad jõed ja joad.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

 Teab Põhja-Eesti klindi põhiehitust, jaotust, kuju ja vanust
 Mõistab klindimetsa kasvukeskkonna ja sellest tulenevalt taimestiku eripära
 Oskab looduses eristada peamisi settekivimeid, tardkivimeid ja moondekivimeid ning teab nende tekkelugu
 Oskab määrata enimlevivaid kivistisi
 Mõistab seoseid pinnamoe ja vooluvee iseloomu vahel
 Mõistab keskkonnatingimuste rolli organismide elus
 Oskab teha vaatlusi
 Mõistab looduse liigirikkuse võlu ja vajadust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust.

PK Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

PK Geograafia: Geoloogia – kivimid ja setted. Pinnamood ja pinnavormid. Veekogud.

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Keskkonnakaitse.

Gümn Geograafia: Litosfäär. Hüdrosfäär.

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumist. Vahel, kui merevesi on kõrgel, on rannas liikumine raskendatud.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programmi  kestuse sisse on arvestatud ca 30 minutit lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

375€

Lisainfo:

Kestus: 5-6 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetaja
Hind: 375.00 eurot/ 1 rühm
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Valaste õppe- ja matkarada, Aluoja joastik ja Oru park

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

27.08.2020