Õppeprogramm viib osalejad avastusretkele loomaaeda, kus peatutakse erinevates loodusvööndites elavate loomade juures. Käsitletakse just seda, kuidas antud liigid oma elukeskkonnas hakkama saavad ja millised erilised omadused aitavad neil ellu jääda. Arutletakse selle üle, miks surikaadid on head kaevurid, miks jääkarul on hiiglaslikud käpad jne. Tunni käigus panevad õpilased end proovile erinevate loodusvööndite asukate ja nende kohastumuste tundmises, lahendades rühmatööna probleemülesannet.

Õppeprogramm sobib 8.-9. klassi õpilastele.

 

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Õpilane kirjeldab erinevaid loodusvööndeid ja nimetab neis elavaid loomaliike.
Õpilane nimetab erinevates loodusvööndites elavate loomade kohastumusi ja toob välja kohastumuse ja elukeskkonna seoseid.
Õpilane teadvustab looduses valitsevat mitmekesisust ja selle säilitamise vajadust.

Interdisciplinary integration:

Geograafia III kooliaste: Loodusvööndid.

Methods:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe ja probleemõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, rühmatöö, probleemülesande lahendamine, arutelu.

Guidance for teacher:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee või 6943361 / 53465229.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

1,5 tundi

Group size:

32

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

120€

Additional info:

Pileteid ei lisandu.

Place of performance:

Tallinna Loomaaed

Location of execution:

59.4179854, 24.6575283

Program performer:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Language:

Eesti keel

Last saved:

31.07.2020