Saame sõpradeks, mina olen raba
Kadri Männisalu

Need on haruldased ja põnevad maastikud – rabad, kus ümberringi pehmes samblavaibas on salapärased veesilmad. Puud, kes siin kasvavad, on väikesed nagu oleksid veel noored. Nina tunneb uut lõhna, silmad näevad uut elukeskkonda ja kõrvad kuulevad vaikset elutukset. Raba on müstiline paik, kus on mineviku saladused. Aastasadade jooksul on moodustunud turvas, mis koosneb osaliselt lagunenud turbasamblast ja taimejäänustest ja mis moodustab paksu kihi rabas. Seda kõike soovime lasta kogeda meie noorimatel õppuritel

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
suhtub austusega ümbritsevasse keskkonda ja seal elavatesse organismidesse
teab, milline elukeskkond on raba
tunneb ära peamised rabaga seotud liigid
käitub looduses keskkonnahoidlikult
oskab selgitada, miks on rabad tähtsad

Interdisciplinary integration:

Alusharidus:

kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele suhtlemine

I kooliaste:

organismid ja elupaigad

organismide rühmad ja kooselu

Methods:

Programmide käigus kasutame peale arutelude ja vestluste ka mängulist õuesõpet. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega. 

Guidance for teacher:

Palume õpilastele programmi temaatikat ja läbiviimise asukohta eelnevalt tutvustada. 

Oluline on riietuda vastavalt õuesõppepäeva ilmale: kihiline riietus, müts, kindad, vihma korral vihmakeep, matkasaapad (soojema vesise ilmaga kummikud). 

Palun jälgige ilmateadet.

Kaasa palume võtta igal õpilasel oma seljakotiga: võileib, energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad) ja jook (vesi või tee – olenevalt aastaajast ja ilmast).

Kevadel võib metsas ja rabas olla palju sääski. 

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Duration:

2,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Programm toimub välitingimustes. 

Kohale sõitmise juhend ning lisainfo raja kohta:

https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/sakala-puhkeala/mukri-raba-loodusrada

Soovi korral teeme programmi ka paralleelselt kahele grupile. 

Oleme valmis tegema programme ka keelekümblusklassidele ning erivajadustega rühmadele. 

Place of performance:

Mukri raba, Raplamaa

Location of execution:

58.747048551683, 24.975101594385

Program performer:

MTÜ Loodusmaa retkejuhid

Language:

Eesti keel

Last saved:

04.04.2021

Long description:

Raba on müstiline paik, kus on mineviku saladused. Puud, kes siin kasvavad, on väikesed nagu oleksid veel noored. Nina tunneb uut lõhna, silmad näevad uut elukeskkonda ja kõrvad kuulevad vaikset elutukset. Aastasadade jooksul on moodustunud turvas, mis koosneb osaliselt lagunenud turbasamblast ja taimejäänustest ja mis moodustab paksu kihi rabas. Seda kõike soovime lasta kogeda meie noorimatel õppuritel. 

Õppeprogrammis teeme tutvust raba kui elukeskkonnaga ning eluga rabas. Proovime omal nahal järele, millised tingimused rabas valitsevad ning arutleme, millistele loomadele säärane elupaik meeltmööda võiks olla. Õpime tundma mõningaid rabale iseloomulikke taimeliike. Programmi toimumispaigaks on Mukri raba Raplamaal. 

Õuesõppeprogrammis peame oluliseks väärtustada vastutustundlikku käitumist loodusesse ja elukeskkonda, äratada huvi ja austust looduse vastu ning tunda looduses viibimisest rõõmu.

Kogunemine on eelnevalt kokkulepitud paigas (nt matkaraja parklas), kus toimub sissejuhatus, omavaheline tutvumine õpilaste olemasolevate teadmiste ja koolis õpitu kuulamine (20 min). 

Programm on mõeldud eelkõige lasteaialastele ning algklassi õpilastele ning selle kestus on 2-2,5 tundi sõltuvalt õpilaste füüsilisest ettevalmistusest ning ilmastikuoludest ning pikkus kuni 2,5 km.

Programmi jooksul jalutame üheskoos läbi rabametsa ning lageraba, piki järvekallast ning laugaste vahel. Julgemad saavad ronida ka vaatetorni. Vaatleme rabamaastikku ning võrdleme seda metsaga. Uurime, mis asub sambla all ning saame tuttavaks tähtsamate taimeliikidega. Proovime omal nahal järgi, kui kasulik on turvas ning vaatame, millest see koosneb. Räägime ka rabade tähtsusest ning nende kaitsmise vajadustest.

Programmi keskel on võimalus teha piknikupaus (20-30 min). Selleks palume osalejatel seljakotiga oma moon kaasa võtta. Programmi lõpus (alguspunkti või parkla läheduses) toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min).