placeholder

See on kõige lihtsam viis teha esimest tutvust kivimite ja kivististega.

ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel on igal õpilasel võimalus premeerida ennast huvitavate leidudega.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

 Oskab teostada vaatlusi
 Mõistab eluta looduse tähendust
 Tunneb ära looduses 5 kivimit
 Tunneb ära looduses 5 kivistist

Interdisciplinary integration:

PK I aste, Loodusõpetus: Elus ja eluta. Mõõtmine ja võrdlemine.

PK II aste, Loodusõpetus: Loodusvarad. Mõisted: kivim, setted jne

Methods:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, otsimised, määramised, võrdlused

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: kivituba, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik aherainemäel liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Keywords:

Duration:

1,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

160€

Additional info:

Aeg: kevad, suvi, sügis (osaliselt talv)

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.08.2020