Guidance for teacher:

Kaasas oleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

1 tund

Group size:

16

Place of performance:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Program performer:

Ly Suursild

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Soovituslik 8.-9. kl, gümnaasium Eesmärk: oskab kasutada erinevaid labori vahendeid keemiliseks analüüsiks ja järgib labori ohutusnõudeid; oskab erinevaid analüüsi meetodeid; saab teadlikumaks keemilise analüüsi võtete kohta ja looduslikes objektides sisalduvate komponentide kohta. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust. Seos ainekavaga: keemia ainekava: millega tegeleb keemia; molekulid ja ioonid. Programmi käik: programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja praktikum. Praktikumi osad: Laborivahendite tutvustamine. Keemilise reaktsiooni tunnuste ja tingimuste meenutamine. Looduslike objektide keemilise koostise uurimine, sellega seoses lahuste teema käsitlemine. Taimede keemilise koostise uurimine. Metoodika selgitus - erinevate katioonide ja anioonide olemasolu on võimalik tuvastada mitmeti. Kõige lihtsam on selle jaoks läbi viia keemilisi reaktsioone, mille tulemusena leiavad aset meelte abil hästi jälgitavad muutused: värvuse muutus, sademe teke, gaasi eraldumine, lõhna teke vm. Töö põhietapid: õpetaja viib läbi kvalitatiivsed reaktsioonid sooladega. Õpilane viib läbi etteantud proovi analüüsi. Õpilane vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused. Vahendid: tiiglitangid; piirituslamp; statiiv; lehter; filterpaber; keeduklaasid; pipett; katseklaasid; karbonaate sisaldavad looduslikud objektid; puu-, maitsetaimede, lillede või salatilehed; okaspuu oksad; puu- ja juurviljad; toiduõli; kalamaksaõli; C-vitamiin; äädikhape; soolhape; KSCN lahus; oblikhape; ammooniumfosfaadi lahus; katseklaasi hoidja, katseklaasi statiiv. Otsingusõnad: looduslike objektide analüüs, katioon, anioon, keemiline reaktsioon, ioon.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel