Guidance for teacher:

Kaasa võtta lõunaleib. Jalga pika säärega kummikud (mitte botikud) ja selga ilmastukule vastavad riided

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

1 tund

Group size:

15

Place of performance:

Õppeprogramm viiakse läbi Iisaku Kihelkonna Muuseumis, Iisaku Loodusmajas ja looduses

Program performer:

Iisaku Kihelkonna Muuseum, Alutaguse matkaklubi, Iisaku Looduskeskus

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Programm annab vastuse küsimustele: Mis on kriivad? Kuidas nas tekkisis? Millised nad välja näevad? Kes seal elasid? Kes elavad praegu. Mis seal kasvab? Kes olid poluvernikud? Jne Õppeprogramm koosneb kolmest põhiosast, lisaks ca 30 minutit lõunapausiks. Iisaku Looduskeskuse programm - Alutaguse pinnavormid. Õppefilmi ja ekspositsiooni kaudu tutvustatakse peamisi pinnavorme ja nende teket Iisaku Kihelkonna Muuseumi õpituba - Elu kriivadel. Õpitoas saavad osalejad ülevaate kes ja kuidas elasid Alutaguse piirkonnas. Õppekäik Agusalu kriivadel ja rabas: saadud teadmiste kinnistamine vahetus keskkonnas. Matk toimub piki kriivasid ja põigatakse ka rabasse
Maksumus: tasuline, hind kokkuleppel