placeholder

HETKEL PROGRAMMI EI PAKUTA

Programmi üldteema on mahe- ja intensiivpõllumajandus ning mõju keskkonnale, vaatluse all on ka kliimamuutuste seos põllumajandusega. Programm toimub kooliklassis ja koosneb 2 osast: I kohtumisel (2x45 min) saadakse ülevaade põllumajanduse viisidest ja selle mõjust loodusele. Praktilise tööna külvavad õpilased klassis kasvtamiseks erinevaid põllukultuure (nt nisu, oder, tatar, kaer), mida nad hakkavad kastma eri kastmislahustega. 6-7 nädala pärast toimub programmi II osa (2x45 min): analüüsitakse taimede kasvu, koevedeliku suhkrusisalduse abil eri kastmislahuste mõju ning hinnatakse eri tava-/mahepõllumajanduse plusse ja miinuseid. Programmis on vajalik õpetaja aktiivne osalus taimede kasvatamisel, sh kastmislahuste tegemisel ja õpilaste juhendamisel taimede eest hoolitsemisel.

Guidance for teacher:

Programm toetab hästi 6.klassi loodusõpetuse õppekava. Läbiviimiseks on vaja ettekande, sh filmi näitamise võimalust (arvuti, ekraan, kõlarid). Vajalikud vahendid nagu muld, seemned, kastmislahuste komponendid, toob kaasa juhendaja. Õpilased toovad ise istutuspotid (sobivad ka nt suured joguritopsid) - 5 ühesuurust istutuspotti õpilase kohta. Võimalik on teha seda ka rühmatööna (5 potti rühma kohta). Õpetajal on vaja kastmislahuste tegemiseks mitmeliitriseid anumaid, nt suur plastpudeleid.

Target group:

4-6 klass II kooliaste

Duration:

Kaks kohtumist 2x45 min, II kohtumine toimub 6-8 nädala pärast

Group size:

25

Occurence time:

Aastaringselt

Place of performance:

Koolis klassiruumis

Program performer:

Peipsi Koostöö Keskus

Language:

Eesti keel

Last saved:

17.07.2020