Peipsi Koostöö Keskus
peipsi koostöö keskuse logo

1993. a. lõpus asutatud organisatsioonist on tänaseks saanud regionaalselt ja rahvusvaheliselt tegutsev organisatsioon. Projekte viime ellu nii erinevates peipsiäärsetes ja -lähedastes omavalitsustes kui ka teisel pool Peipsi järve, Venemaa territooriumil. Arengukoostöö raames toetame säästvat arengut ka naabruspoliitika riikides. Organisatsiooni kolm strateegilist arengusuunda on: 

  • Kogukonna arengu toetamine
  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  • Piiriülene- ja arengukoostöö

Puiestee 71a, Tartu
Tartumaa 51009

õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

58.3845533, 26.714145

Pakume järgmisi programme läbiviimiseks nii juhendajaga kui ka iseseisvalt kasutamiseks (sulgudes märgitud programmide peamine sihtgrupp). Grupi suurus on kuni 24 õpilast, lasteaialaste grupi suurus kuni 16 last; suuremate gruppide puhul vajalik mitu juhendajat.

Programmide eesmärkideks on kinnistada koolitunnis õpitud teoreetilisi teadmisi praktiliste vaatluste abil, võrdleme, mõõdame, kogume infot ja kirjeldame, et kinnistuks erinevad loodusteaduslikud oskused.

Võtmesõnad: Peipsi, järv, kaldapääsukesed, järve kooslus, kalad, soo, raba, keskkond, vooluveekogud, selgrootud, uurimine, sootaimed, turbasammal, biogeensed pinnavormid

http://www.ctc.ee/projektid/pakutavad-programmid