Looduskool Vesipapp
Kui suur on rändrahn?

Looduskool Vesipapp on välja kasvanud MTÜ-st Lahemaa Ökoturism. Kui esialgu pakkusime oma programme ainult Lahemaal, siis tänaseks oleme laienenud ka Harjumaale ja mujalegi. Pakume õpilastele avastamisrõõmu koos mõnusa looduses olemisega ja keskkonnateadlikkuse kasvuga. Õpetame märkama looduse ja kultuuri vahelisi seoseid ning tegema koostööd. Oleme alates 2015. aastast järjepidevalt saanud oma programmidele KIK rahastuse. Kui õpilased ei saa sõita Meie juurde loodusesse, tuleme ise kooli. Aastast 2013 kanname auga vastutustundliku ettevõtluse kvaliteedimärke. Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on Eestis tegutsevatele ettevõtetele mõeldud kõige põhjalikum vastutustundlikkuse-alane (CSR) enesehindamise vahend. See märgis koondab ettevõtteid, kes väärtustavad järgnevat 4 valdkonda: looduskeskkond, sotsiaalne keskkond, töökeskkond ja turukeskkond.

Kütise
Harjumaa 45601

+372 53980543

59.3133378, 24.5606681

Juhendajad: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast, 

Meriliis Kotkas – bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Läbinud Tartu Ülikooli pedagoogikakursuse. Töötab ka matkajuhina. Õppeprogramme on läbi viinud alates 2017. aastast.

Sirle Puusta - Tallinna Ülikool klassiõpetaja, Haapsalu Kutsehariduskeskus loodusgiid. Töötanud õpetajana, matkajuhina, loodusgiidina.

Anastasia Tinyakova - Tartu Ülikool  loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, spetsialiseerus bioloogiale ja keemiale, lõpetab kevadel 2022. 

Aigi Bremse – bakalaureuse kraad Humanitaarinstituudist  sotsioloogias  ja magistrikraad Tallinna ülikoolist sotsioloogias. Alates 2019 Tallinna Ülikoolis magistriõppes ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal. Momendil õpib magistriõppes õpetajaks. Alates 2016. aastast viib läbi keskkonnahariduslikke programme MTÜ Ökokratt raames, alates 2018. aastast ka Looduskool Vesipapp raames. Iga programmi läbiviimiseks on saanud juhendajalt väljaõppe.
 
 

--

 

Kaasjuhendajad:

Signe Paalandi  õppis Tallinna Pedagoogikaülikoolis ka kasvatusteaduste aineid 2,5 aastat, käis koolis praktikal, lõpetas Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli. On Tallinna linna atesteeritud giid. Giidina töötanud pea 10 aastat hetkel õpib Lahemaa giidikoolitusel. 

Lea Kivipõld – toitumisalane kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikoolist, teadusmagistri kraad sotsiaalvaldkonnas, 9 aastat õpetanud Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis sotsiaalaineid. Looduses käib kindlasti igal nädalavahetusel.