Hüljes Pusa töövihik
Целевая группа: детский сад, 1-3 классы I школьная ступень
Короткое описание:

Töövihikus antakse lastele ülevaade Läänemerest ja tema tähtsusest meie elus. Samuti tutvustatakse vee soolsuse ja mereprügi teemasid, Läänemere toiduahelat, kuidas valglal toimuv merd mõjutab, aga ka inimeste ja kliimamuutuste mõju merele. “Töövihik aitab lõbusate harjutuste abil lastel mõista mere rolli meie elus, isegi kui me seda iga päev tähele ei pane. Vihiku abil on hea selgitada, mida mere ääres tohib teha ning kuidas saame ise aidata kaasa, et meie kodumeri jääks puhtaks,” ütles Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Eda Andresmaa, kes on töövihiku üks koostajatest.

„Hüljes Pusa töövihik“ valmis ADRIENNE projekti raames ning Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös. 

Уезд: Harjumaa
placeholder
Целевая группа: детский сад, 1-3 классы I школьная ступень
Короткое описание:

Юссь и Йоханна показывают Яссю, как хорошие поступки могут сделать экологический отпечаток руки больше!

Центр: MTÜ Mondo
Уезд: Harjumaa
aasta tegijad looduses 2017
Целевая группа: детский сад, 1-3 классы I школьная ступень, 4-6 классы II школьная ступень, 7-9 классы III школьная ступень, Гимназия, для взрослых
Короткое описание:

2017.aasta looduse tegijaid tutvustav plakat.

liblikad
Целевая группа: детский сад, 1-3 классы I школьная ступень, 4-6 классы II школьная ступень, 7-9 классы III школьная ступень, Гимназия, для взрослых
Короткое описание:

Märka loodust! Valik Tartu linna liblikaid

Центр: Tartu loodusmaja
Уезд: Tartumaa
maakera
Целевая группа: детский сад
Короткое описание:

Настоящая папка является вспомогательным материалом в учебной деятельности, касающейся оборота отходов и охраны окружающей среды. Цели содержащихся в папке материалов: Дидактические цели: ребёнок знает, что сортировка и вторичная переработка отходов являются необходимыми процессами, а также знает, как правильно сортировать отходы. Воспитательные цели: ребёнок интересуется охраной природы и знает, как помочь сохранить чистоту природы.