valikumäng
Целевая группа: 7-9 классы III школьная ступень, Гимназия
Короткое описание:

Säästvat arengut toetava hariduse põhimõtteid järgivana ei paku valikumäng valmis fakte ja tõdesid, pigem kutsutakse õpilasi arutlema oluliste keskkonnateemade üle. Eesmärgiks on õpilaste mõtlemis-, arutlus- ja esinemisoskuste arendamine; peamisteks meetoditeks on grupitöö, rollimäng, diskussioon. Mängijad on asetatud erisugustesse olukordadesse, neil tuleb kujutletavalt langetada elukeskkonda mõjutavaid otsuseid või teha valikuid erinevate võimaluste vahel.

vähendame võidu
Целевая группа: 1-3 классы I школьная ступень, 4-6 классы II школьная ступень, 7-9 классы III школьная ступень
Короткое описание:

Игра посвящена теме охраны окружающей среды. Побеждает тот, кто первым достигнет финиша. По пути надо будет найти как можно больше возможностей, чтобы бытовых отходов либо не было вообще, либо их накапливалось как можно меньше.