pruun suurkõrv
Lennart Lennuk

Näitusel „Hirmus armas nahkhiir“ toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri? Nende omapäraste loomade eluviisi eri tahkude tundmaõppimiseks mängime mitmesuguseid mänge ja kuulame nahkhiirte tekitatud helisid. Milline näeb välja nahkhiirte aastaring ja mida tuleks teha kui leiame talvel nahkhiire? Tund näitusel „Hirmus armsad nahkhiired“ annab põnevust tekitava kogemuse, mis suunab õpilasi edaspidi loodust veelgi rohkem väärtustama.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Междисциплинарная интеграция:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus.
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 4. õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Руководство для учителя:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

45 minutit

Размер группы:

26

Время проведения:

Aastaringselt

Доп. информация:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Место проведения:

Eesti Loodusmuuseum

Исполнитель программы:

Ly Vetik, Tiiu Liimets, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

27.05.2020