valge-toonekurg

Muuseumitunnis uurime, millised suured muutused toimuvad loomariigis kevadel. Kuulame linnulaulu ja proovime arvata, kellega on tegu, ning arutame, miks linnud üldse laulavad. Juttu teeme ka loomade pulmakommetest ja armsatest loomalastest. Arutelude ja mängude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja ise vastuseid leidma. Erinevate meelte kaasamise ja valdkondade lõimimisega aitame lastel paremini mõista, kuidas loodus ärkab ja millised kiired muutused kevadel aset leiavad. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile ka palju ehedat materjali.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Междисциплинарная интеграция:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Руководство для учителя:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

45 minutit

Размер группы:

26

Время проведения:

Aastaringselt

Доп. информация:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Место проведения:

Eesti Loodusmuuseum

Исполнитель программы:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

27.05.2020