rebane talvel

Muuseumitunnis käsitleme kohastumusi, mis on kujunenud eesti metsloomadel seoses kõige raskema aastaaja – talvega. Uurime, kuidas loomad kaitsevad ennast külma eest, kuhu nad varjuvad ning mida talvel söövad. Selgeks saab, mis vahe on talveunel ja taliuinakul. Arutelude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja ise vastuseid leidma. Erinevate valdkondade lõimimisega aitame lastel paremini mõista, kuidas sellised kohastumused võimaldavad loomadel talve paremini üle elada. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile palju ehedat materjali, nagu topised ja sarved ja uurime loomade jala- ja tegevusjälgi.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Междисциплинарная интеграция:

1) loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;

2) praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1. õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Руководство для учителя:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

45 minutit

Размер группы:

26

Время проведения:

Aastaringselt

Доп. информация:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Место проведения:

Eesti Loodusmuuseum

Исполнитель программы:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

27.05.2020