karvavahetus

Muuseumitunnis uurime, kuidas valmistuvad eesti metsloomad üheks raskeimaks aastaajaks – talveks. Arutelude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja vastuseid leidma. Räägime lähemalt lindude rändest, loomade rasva- ja toiduvarude kogumisest ja talveune ja taliuinaku erinevusest. Erinevate meelte kaasamine ja valdkondade lõimimise abil  proovime paremini mõista, kuidas sellised kohastumused võimaldavad loomadel talve paremini üle elada. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile palju ehedat materjali, näiteks topiseid ja sarvi. 

Отношение к учебной программе:

õpipädevus
suhtluspädevus

Междисциплинарная интеграция:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Руководство для учителя:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

45 minutit

Размер группы:

26

Время проведения:

Aastaringselt

Доп. информация:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Место проведения:

Eesti Loodusmuuseum

Исполнитель программы:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

27.05.2020