Abiks alustavale ja meeldetuletuseks kogenud keskkonnaspetsialistile – 2018. aasta KOV keskkonnaalase koolitusprogrammi materjal

Keskkonnaamet korraldas 2018. aastal SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja partnerite abil koolitusprogrammi, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele. Aprillist novembrini kestnud kuueosalise koolitusprogrammi eesmärgiks oli täiendada kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonnateemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja uuenenud omavalitsuste vahel.

Koolituskava kokkupanekul olid abiks kohalike omavalitsuste spetsialistid, kes esitasid ettepanekuid, missuguseid täiendavaid teadmisi või oskusi oleks neile enim vaja.

Käesolev abimaterjal on selle koolituse käigus kokku pandud detsembriks 2018.

Доп. информация:

Täname Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaagentuuri, Rahandusministeeriumi, Terviseameti ja MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu esindajaid abi ja toetuse eest selle koolituse korraldamisel ning samuti täname kõiki osalejaid! 
Käesoleva kogumiku ning selle aluseks oleva koolitusmaterjali koostamisel osalesid:

  • teabe leidmine ja edastamine, andmebaasid – Alar Valdmann (KeA), Jana Põldnurk, Ruta Tamre, Kaire Sirel, Reigo Roasto (KAUR);
  • vesi – Milvi Aun, Kätlin Juuram, Elina Leiner, Kaari Männikus-Nilson, Kadri Haamer, Rebeka Hansen-Vera (KeA);
  • planeeringud ja keskkonnamõjud – Irma Pakkonen, Toomas Kalda, Ivo Ojamäe, Ester Pindmaa, Märt Öövel, Dagmar Undrits (KeA), Reet Pruul (KeM);
  • looduskaitse ja kaitse planeerimine – Kaili Viilma, Kadri Hänni, Maret Vildak, Nele Saluveer, Riina Kotter, Eleri Laidma, Olav Etverk, Liis Sinijärv, Eike Vunk, Tõnu Talvi, Teet Koitjärv;
  • maapõu - Martin Nurme, Tiit Rahe (KeA);
  • jäätmed - Reet Siilaberg, Annika Pertman (KeA);
  • koostamise koordineerimine – Piret Eensoo (KeA);
  • ning veel mitmed kolleegid ja koostööpartnerid.


Projekt nr 14340 „Kohalike omavalitsuste keskkonnaalane koolitusprogramm“

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

Täiskasvanud

Автор материала:

Keskkonnaamet

Формат:

Kogumik

Последнее обновление:

13.04.2020