Результат учебы:

Õpilane teab Eesti soode kolme arenguetappi ja nende erinevusi.
Õpilane teab, kuidas on kujunenud soomaastik.
Õpilane teab, kuidas on meile saabunud rändkivid.
Õpilane teab soode rekreatiivset, majanduslikku ja ökoloogilist tähtsust.

Междисциплинарная интеграция:

7-9 kl III kooliaste

 • Loodusõpetus: inimene uurib loodust.
 • Bioloogia - taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse.
 • Geograafia - geoloogia; pinnamood; veestik; kliima; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Gümnaasium

 • Bioloogia: organismide energiavajadus; organismide areng; ökoloogia; keskkonnakaitse.
 • Geograafia: biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Руководство для учителя:

Kaasa võtta ilmastikule vastav riietus, lõunaeine.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

0€

Доп. информация:

Õpperetke käigus leiame ka aja ja koha söögipausiks.

Место проведения:

Majakivi-Pikanõmme õpperada

Место исполнения:

59.588715144955, 25.595698356628

Исполнитель программы:

Enri Uusna

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Retke käigus läbime Majakivi-Pikanõmme õpperada (7 km), mille käigus:

 • Vaatleme ja võrdleme metsa ja sood - miks neis kasvavad erinevad liigid;
 • Vaatleme soode kolme arengustaadiumit ja iga staadiumi elustikku;
 • Tutvume rabataimede, sh turbasambla omaduste ja kohastumustega;
 • Räägime rabamaastikul liikumise viisidest ja ohtudest;
 • Arutleme, kuidas mandrijää tulek ja minek mõjutas pinnavormide teket;
 • Vaatleme rändkive, sealhulgas ka Majakivi;
 • Arutleme soode tähtsuse üle.

Последнее обновление:

23.09.2020