Planeedid
Pernova Hariduskeskus

Läbi planetaariumi 360-kraadise visuaalse õppeprogrammi ja õppemängu uuritakse ning selgitatakse meie päikesesüsteemi, võrreldakse planeetide suurusi.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

teab et planeet Maa on meile ainuke sobilik kodu;
teab, et Päike annab eluks Maal kõik vajaliku ja teistel planeetidel ei ole elu võimalik;
võrdleb Päikese ning planeetide suurusi;
teab, et meie päikesesüsteemis on 8 planeeti.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Ainetevaheline lõiming:

loodusõpetuse ainekava - looduskeskkond; elukeskkond. Suunatakse ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema.

Matemaatika ainekava - mõõtmine ja võrdlemine.

Eesti keele ainekava - võõra teksti lugemine, info otsimine, tekstis vajalike vastuste leidmine.

Методы:

Vestlus, arutelu, õppefilmide vaatamine, digivahendite kasutamine.

Vahendid:  õppefilm,  I-Padid, suurete magnetidega palneetide mäng.

 

Руководство для учителя:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Место проведения:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Место исполнения:

58.375443925788, 24.5311939

Исполнитель программы:

Aarne Paul (Füüsika MSC) vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt.

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus (25 min): vestlus ja arutelu teemal päikesesüsteem, mis see on, visuaalne selgitus õppefilmiga „Päikesesüsteem“ planetaariumis.

Teemaarendus (40 min): vestlus, kus planeedil me elame ja miks on meile vaja Päikest. Visuaalne selgitus õppefilmiga planetaariumis „Planeedid ja kosmos“, millised on teised planeedid.

Kokkuvõte (25 min): õppemäng "Planeedid", millele järgneb arutelu ja vestlus  - mida  uut õppisin või teada sain.

Последнее обновление:

01.03.2021