Harilaid
Mahe Metsalu

Matk Harilaiul tutvustab Vilsandi rahvuspargis asuvat Harilaiu poolsaart. Harilaiul saab tutvust teha väga mitmekesise elukeskkonnaga. Seal asuvad kõrelombid kõrede arvukuse tõstmiseks, riimveeline järv ja selle elustik, rannajoone pidev muutumine, laulvad liivad, meres asuv majakas. Samuti ei puudu ka Läänemeri, selle elukeskkond ja liigid. Harilaiul on hästi jälgitav, kuidas meri mõjutab maismaad ja rannajoont, kuidas taimed on kohastunud elutsema mereäärsetel aladel, kuidas inimtegevus mõjutab elurikkust. Mererannal on võimalik leida erinevaid Läänemeres elutsevaid karpe ja vetikaid. Harilaid on väga kiiresti muutuva rannajoonega piirkond. Harilaid on kuulus ka rohkearvulise haruldaste liikide tõttu ja mootorsõidukiga seal liikuda ei tohi. 

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

Õpilane oskab jälgida, kuidas on rannajoon muutunud ja mida on tuiskliivade kinnistumiseks ette võetud.
Õpilane teab kes on kõre ja mida ta eksisteerimiseks vajab.
Õpilane tunneb tüüpilisi rannal kasvavaid taimeliike ja haruldasi liike.

Междисциплинарная интеграция:

II kooliaste -  loodusõpetus - erinevate looduskoosluste teke ja nendele iseloomulikud taimed ning loomad, Läänemere elustik

III kooliaste - bioloogia - taimede välisehitus, kasvukoht, tunnused, ökosüsteemid, bioloogiline mitmekesisus, jätkusuutlik areng, loodus- ja keskkonnakaitse

Методы:

Matk, taimede vaatlus, karpide ja vetikate kogumine ja võrdlus, arutelu, tööleht

Руководство для учителя:

Selga ilmasikule vastav riietus, jalga soovituslikult matkasaapad või kummikud. Arvestada tuleb tugeva tuulega. Kuna matk on pikk, siis kindlasti kaasa veepudel.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

20

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

0€

Доп. информация:

Matka pikkus oleneb tellija soovist: lühike retk - kestvus 3 tundi, pikkus u 3-4 km;  pikk retk - kestvus 6 tundi, pikkus 13 km    

Место проведения:

Vilsandi rahvuspark, Harilaiu poolsaar

Место исполнения:

58.473797826255, 21.902161140601

Исполнитель программы:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

25.05.2020