Результат учебы:

Õpilane teab, mis on loodusvara ja maavara erinevus.
Õpilane teab, millised loodusvarad on taastuvad ja millised taastumatud.
Õpilane teab Eestis leiduvate maavarade olulisust täna ja tulevikus.

Междисциплинарная интеграция:

1-3 kl I kooliaste
Loodusõpetus: minu kodumaa Eesti.

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: vesi kui aine, vee kasutamine; Eesti loodusvarad; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

7-9 kl III kooliaste
Loodusõpetus: ainete ja kehade mitmekesisus; elusa ja eluta looduse seosed.
Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Geograafia: kaardiõpetus; geoloogia; kliima.

Gümnaasium
Bioloogia: ökoloogia; keskkonnakaitse.
Geograafia: litosfäär, atmosfäär; hüdrosfäär; biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Руководство для учителя:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Koolis korraldades oleks hea kasutada suuremat ruumi (nt aulat, aatriumi või koridori) kus korraldada programmi esimene pool. Hea ilma korral võib esimene pool toimuda ka välitingimustes.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Talv

Цена:

0€

Место проведения:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool

Место исполнения:

59.512823958039, 25.954849039963

Исполнитель программы:

Enri Uusna

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogramm koosneb kahest osast.

Esimeses osas:

  • Toimub aardejaht meeskondades, kus iga meeskond kogub andmeid ühest Eesti maapõue varast;
  • Iga meeskond valmistub tutvustama oma maavara ülejäänud grupile.

Teises osas:

  • Iga meeskond tutvustab oma maavara, näitab pilte ja näidiseid;
  • Õpilaste esitlusi toetab ja täpsustab juhendaja PowerPoint esitluse abil;
  • Toimub arutelu, taastuvatest ja taastumatutest loodusvaradest.

Последнее обновление:

26.09.2020