Результат учебы:

Õpilane teab tüüpide kaupa Eesti kaitsealasid ja kaitstavaid loodusobjekte.
Õpilane oskab kirjeldada kaitsealade vöönde: piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd ja loodusreservaat.
Õpilane oskab lahti seletada liigikaitse I, II ja III kategooria tähendused.

Междисциплинарная интеграция:

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: inimene; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

7-9 kl III kooliaste
Loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed.
Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium
Bioloogia: keskkonnakaitse.

Руководство для учителя:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Kuna koolis korraldades pole võimalik kasutada Lahemaa näitust, toimuvad vaid programmi esimene ja kolmas osa.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Talv

Цена:

0€

Место проведения:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool

Место исполнения:

59.512818443714, 25.954881687995

Исполнитель программы:

Enri Uusna

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogramm koosneb kolmest osast:

Esimese osa moodustab loeng, kus õpime:

  • Eestis kaitstavaid loodusobjektide ja kaitsealade tüüpe;
  • Liigikaitse kategooriaid ja võõrliigi mõistet;
  • Kaitsealade vööndite tähendusi;
  • Eestis kehtivaid looduskaitsega seotud dokumente.

Teises osas täidavad õpilased Lahemaa püsinäituse abil töölehe, vastates küsimustele Eesti looduskaitsest ja selle ajaloost. Töölehe kontrollime läbi arutelu, kus igaüks saab sõna.

Kolmandas osas toimub mälumäng õpitu kinnistamiseks.

Последнее обновление:

28.09.2020