Результат учебы:

Õpilane teab, millises olukorras linnud vajavad abi ning millal on parem mitte sekkuda.
Õpilane teab, mida on võimalik lindude heaks teha suvel ja talvel.
Õpilane teab, milline toit sobib lindudele.
Õpilane teab, millised on ohud lindudele.

Междисциплинарная интеграция:

1-3 kl I kooliaste

  • Loodusõpetus: aastaajad, organismide rühmad ja kooselu; organismide mitmekesisus ja elupaigad.


4-6 kl II kooliaste

  • Loodusõpetus: mets elukeskkonnana; asula elukeskkonnana; elukeskkond Eestis.

Руководство для учителя:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Koolis korraldades oleks hea kasutada suuremat ruumi (nt aulat, aatriumi või koridori), kus korraldada programmi esimene pool. 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Talv

Цена:

0€

Место проведения:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool;

Место исполнения:

59.512817179121, 25.954805131431

Исполнитель программы:

Enri Uusna

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogramm koosneb kahest osast. Esimeses pooles toimub rühmatöö, mille käigus läbitakse erinevad töönurgad, kus:

  • Täidetakse töölehti lindude abistamisest;
  • Sorteeritakse lindudele söödav toit eraldi mittesöödavast;
  • Õpitakse tundma erinevaid teravilju ja seemneid;
  • Tuvastatakse Eesti tihaseliike.

Programmi teises pooles toimub PowerPoint esitlus, mille käigus arutletakse:

  • Millistes olukordades võib lind abi vajada;
  • Millistes olukordades sekkuda ei tohiks;
  • Millised on ohud lindudele.

Последнее обновление:

25.09.2020