Результат учебы:

Õpilane teab pinnavormide tekkeviise mandrijää mõjutusel: kulutuslik ning kuhjuv tekkeviis.
Õpilane oskab ära tunda oosi, mõhna, lavamõhna, sulglohku ning selgitada, kuidas need on tekkinud.
Õpilane teab, miks Viitna Pikkjärv on madala reostustaluvusega ning millist mõju avaldab sellele külastuskoormus.

Междисциплинарная интеграция:

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond; elukeskkonnad Eestis; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

7-9 kl III kooliaste
Bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Geograafia: Geoloogia; pinnamood; veestik; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Gümnaasium
Bioloogia: organismid; ökoloogia; keskkonnakaitse.

Руководство для учителя:

Riietuda vastavalt ilmale.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

0€

Доп. информация:

Õpperetke käigus leiame aja ja koha ka söögipausiks.

Место проведения:

Viitna MKA

Место исполнения:

59.447254640589, 26.014195202424

Исполнитель программы:

Enri Uusna

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

2,5 km õpperetk viib meid ümber Viitna Pikkjärve, mille jooksul toimub:

  • Pinnavormide tuvastamine töölehtedel vaatluse ja kaardi abil;
  • Samakõrgusjoonte mõiste õpe või kordamine;
  • Taimestiku vaatlus pinnavormidel;
  • Arutelu Viitna järve tingimuste ja sealse külastuskoormuse teemal.

Eelneval kokkuleppel on võimalik läbida ka pikem, 7 km pikkune ring, kus käime ka läbi soo- ja nõmmemetsakoosluste.

Последнее обновление:

28.09.2020