Õppeprogrammid

Tuli on saatnud inimkonda algusest peale. Tuli võib hävitada, aga ka päästa elu ja luua väärtusi. Programmis käsitletakse tuld kui nähtust, tuletegemiseks sobiliku materjali leidmist ning ohutust, kustutamist.

1,5 km pikkune õpperetk, mis viib meid Pandivere allikatoiteliste järvede juurde. Õpime eristama söödavaid taimi mürgistest. Arutleme looduses liikumise hea tava üle. Sobilik väiksematele kooliastmetele.

Õppematerjalid

2019. aasta suvel tegi TÜ Tartu observatoorium koostöös raadio Elmari ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega raadiosaadet "Maa (e)est!" Saatesarja eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust. Saadetes käsitletakse muuhulgas kaugseire rolli keskkonnakaitseküsimustes.