Õppeprogrammid

Õppeprogrammis pöörame tähelepanu erinevate koosluste elutingimustele ja elurikkusele taimede näitel. Osalejad saavad Selli-Sillaotsa rajal ülevaate Alam-Pedja looduskaitsealal asuva Laeva soo ja selle äärse metsa taimestikust.