Õppematerjalid

Õppeprogrammid

Õppeprogrammi käigus tutvutakse geoloogia põhimõistetega Pandivere kõrgustiku näitel. Tutvutakse Pandivere kõrgustiku kui ühe veerežiimi kujunemise seisukohalt ning põllumajanduslikult olulise piirkonnaga Eestis.