Õppeprogrammid

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste metsloomade elu ja kohastumusi erinevatel aastaaegadel.

Tutvume praktiliste tegevuste kaudu puude elurikkusega; kirjeldame ja selgitame mitmekesise looduse tähtsust, saame teada liikide omavahelistest seostest ja mõjust inimese elule.