oravaprogramm
T. Pertels
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel Vapramäe loodusrajal. Programmi sisuks on liikumine looduses, looduse vaatlemine, orava tegutsemisjälgede tuvastamine, orava eluviisi imiteerimine läbi aktiivtegevuste ja mängude. Orava eluviisi õpitakse tundma oravale loomulikus keskkonnas ja seoses aastaringis toimuvate muutustega. Vaadeldakse välimust (fotod, käpiknukk), uuritakse toitumist (sahvrimäng, fotod), elupaika sh pesaehitust (mänguline pesa ehitamine, fotod), matkitakse liikumisviisi (hüpped, hüppe pikkuste mõõtmine), häälitsusi, saadakse tuttavaks ohuallikatega (kullimäng). Tegevused viiakse läbi aastaaegade kaupa, programmi tegevus on jaotatud nelja ossa. Õpilased saavad pähe orava kõrvad, mida on võimalik vastavalt aastaajalisele karvastiku värvuse muutusele ümber pöörata, juhtides sellega tähelepanu aastaajalistele muutustele.

Programmis matkivad õpilased ise orava tegevusi läbi rollimängu, päris oravaga kohtutakse hea õnne korral. Lõpuringis küsitakse meeldejäänud teadmisi.

Maakond: Tartumaa
Sinililled Vapramäel
VVV SA arhiiv
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kevadprogramm toimub õpperetkena metsas, kus uuritakse taimi, pungi, ilmaolusid läbi

aktiivtegevuste ja mängude. Koos arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, millised on esimesed kevadtaimed ja saabuvad rändlinnud.

Programm lõpeb lõpuringis, kus küsitakse meeldejäänud teadmisi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Maakond: Tartumaa
Sügisprogramm
Vikipeedia
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud.

Maakond: Tartumaa
Aastaajad
wikimedia
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm „aastaajad“ koosneb matkadest, mis viiakse läbi erinevatel aastaaegadel (neljal korral) ühel ja samal loodusrajal, sama retkejuhi juhendamisel, uurimuslik osa viiakse läbi kas loodusmajas või õuetingimustes.

Eesmärgiks on vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, tehakse uurimuslikke katseid erinevate aastaaegadega seonduvalt.

Maakond: Tartumaa
putukas
wikipedia
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse putukatega erinevates elukeskkondades (mets, niit, raiesmik).

Programm algab selgrootute teemasissejuhatusega, tutvustatakse putukaid piltide abil. Toimub õppekäik putukate püüdmiseks, leitud liigid kogutakse purkidesse ja hiljem määratakse.

Maakond: Tartumaa