Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala
Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

- Mis on jäätmed ja kuidas need tekivad?
- Miks on vaja jäätmeid liigiti koguda ning kuidas see säästab keskkonda?
- Mis on jäätmekäitluse hierarhia?
- Mis erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel?
- Mis saab minu jäätmetest?
- Kuidas igaüks saab vähendada jäätmeteket?

Küsimused saavad vastused läbi arutelude ja aktiivtegevuste. Veel räägime ringmajandusest, kordame üle  jäätmete liigiti sortimise põhimõtted ning näeme tooteid, mis on tehtud jäätmetest. 
Õppeprogrammi abil mõistetakse, et jäätmed on ainult inimese tekitatud probleem. Jäätmeid liigiti kogudes osaleme kõik ringmajanduses, suuname olemasoleva materjali uuteks toodeteks ning hoiame sellega kokku toorainet, energiat ja veekulu. Nii osaleme jätkusuutliku arengu tagamisel.

Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Raplamaa