Mustikakorjamine teeb näpud siniseks
Ly Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on läbi erinevate meelte tutvustada lastele raba elukeskkonda ja inimese elus olulisi loodussaadusi (metsamarjad, turvas, puhas vesi) , nende kasulikkust ning loodussäästlikku kasutamist.  Samuti tutvustada lastele looduses liikumise reegleid, kirjeldada võimalikke ohtusid ning käitumist ohuolukordades.

Maakond: Viljandimaa
jäätmed metsas
I. Volk
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kaheosaline koolitus siseruumis ja Kohila Jäätmejaamas, mille käigus õpitakse läbi praktiliste tegevuste jäätmeid sorteerima, pakenditel kasutatavaid märgiseid tundma, mis on jäätmepüramiid, kuidas jäätmeid saab taaskasutada. Mõeldakse koos, milliseid muudatusi peaksid inimesed oma igapäeva rutiinis tegema, et tekitada vähem jäätmeid. 

 

Maakond: Raplamaa
Moosipurgi ja paberirulli mitu elu
Jääaja Keskus
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Üheskoos ja läbi mängu õpitakse sorteerima ja taaskasutama erinevaid materjale. Saadakse teadmisi prügi sorteerimise tähtsusest.

Maakond: Tartumaa