Paljanduv liivakivi Ubari maastikukaitsealal
Ökokratt
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Oled oodatud matkale Ubari Maastikukaitsealal koos praktilise mägironimise algkursusega. Matk koosneb 5 + 5 kilomeetri jalgsi läbimisest koos varustusega, kestab 5 tundi ning matka ajal toimub praktiline mägironimise kursus. Õpime köie abil laskumist ja mäkketõusu. Lisaks külastame looduslikke liivakivi astanguid, -koopad ning paekivi astanguid (paljandid). Viibime paekivist varjualustes ja uurime metsaelanike elukohti. Lisaks õpime maastikul tundma 2000-aastast pärandkultuuri ning naudime ilusaid vaateid Kolga lahele ning Rammu saarele.
 

Maakond: Harjumaa
Varangu siniallkatel
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Tutvustame Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast. Praktilisteks näideteks on looduses on Äntu allikajäved ja Metsamõisa karstilehtrid. Soovi korral saame käia Norra allikatel.

Muraste pankrannik
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Eesmärgid:

4-6 kl II kooliaste:

 • saada teadmisi elu tekkest Maal;
 • eristama põhilisi kivimite tüüpe (tardkivimid ja settekivimid);
 • õppida tundma retke käigus kohatud taimi ja nende kasvukooslusi, ka arengut ja ajaloolist päritolu (nt pangamets, sõnajalgtaimed);
 • saada teadmisi geoloogilistest protsessidest Maal;
 • arutleda maavarade tähtsusest ja nende kasutamisel keskkonnaohtude teemal.

7-9 kl III kooliaste ja 10-12 kl IV kooliaste

 • eristama põhilisi kivimite tüüpe (tardkivimid ja settekivimid);
 • eristame settekivimi lasundites erinevaid ajajärke;
 • milliseid kivimeid leidub Eestis; kui sügaval on graniit, paljandunud kivimite lademed;
 • geoloogilised protsessid maal; laamade liikumine ja kuidas ning kus meie pankrannikul nähtavad ladestud tekkinud on;
 • uurime kivimite füüsikalisi ja keemilisi omadusi;
 • elu teke Maal: kes olid esimesed elusorganismid; kelle kivistisi on täna meil võimalik leida;
 • õppida tundma retke käigus kohatud taimi ja avastama nende ajaloolist päritolu (nt pangamets, sõnajalgtaimed);
 • arutleda maavarade tähtsuse ja nende kasutamisel keskkonnaohtude osa;
 • millised olulisemad maavarad asuvad ordoviitsiumi ladestus;
 • panga kultuuriline pärand ja pärimused;
 • geoloogiline ajatelg.
Maakond: Harjumaa