Põlevkivi
Põlevkivi. Foto Reet Kristian
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm annab ülevaate Eesti maavaradest, nende levikust, omadustest ja kasutusaladest. Maavarade jätkusuutlik kasutamine ja millised on Eesti tuleviku maavarad. Rühmatööna õpime tundma näidiste abil Eestis enamlevinud maavarasid.
 

Maakond: Harjumaa
Jäätmed ringlusesse
Mari Kala
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saab läbi aktiivtegevuste ja arutelude vastused küsimustele mis on jäätmed, kuidas need tekivad, miks on vajalik nende liigiti kogumine, mis saab jäätmetest edasi, kuidas jäätmete teket vähendada ning kuidas see kõik säästab meid ümbritsevat loodust.

Maakond: Harjumaa
Tülivere tamm. Foto: Tiina Napp
Tülivere tamm. Foto: Tiina Napp
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab põgusalt Eesti looduskaitse ajalugu, kaitsealade tüüpe ning mõningaid Harjumaal ja Tallinnas asuvaid kaitsealasid ning kaitstavaid loodusobjekte. 
Arutleme kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu ja –kaitsesse. Kaitsealade roll elurikkuse säilitamisel ja inimese tervise hoidmisel. Looduskaitse ja kultuur.

Maakond: Harjumaa
Looduse kaubamaja_türi
Tolmeldamine on tähtis töö. Foto: Maarika Männil
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Tutvutakse seitsme erineva looduse hüvega,
mida seostatakse oma igapäevaeluga. Rõhutatakse jätkusuutliku elukorralduse põhimõtteid ja inimese olulist rolli selles.

Maakond: Harjumaa
LK märgis
Kaitstava objekti tähis. Foto:Reet Kristian
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab Eesti looduskaitse ajalugu, looduskaitsesüsteemi, kaitse põhimõtteid, kaitselade tüüpe ja vööndeid ning seadusandlust. 

Arutleme kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu ja -kaitsesse. Õpilased oskavad märgata ja teada anda keskkonnarikkumistest.
 

Maakond: Harjumaa