Staatilise elektri demonstratsioon
Toomas Tuul
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Energia avastuskeskuse ekspositsioonidel „ Meie energia lugu“, „Energosfäär“ ja  “Elektri lugu” läbi viidav aktiivõppeprogramm käsitleb põhikooli energia teemasid ühtse tervikuna. Programmi eesmärgiks on õpilasteni viia arusaam, et elu aluseks Maal on Päikeselt pärinev energia, mida saame kasutada tänu energia jäävuse seadusele.

Programmis kasutatakse õpilasi aktiveerivaid praktikaid, sh tööd väikestes rühmades ja praktilisi, kriitilist mõtlemist nõudvaid uurimisülesandeid ning IKT seadmeid ja -lahendusi. Õpitoa kestus kokku on 1 tund.

Maakond: Harjumaa
Välgusaal
Arno Mikkor
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Energia avastuskeskuse ekspositsioonil ja õppeklassis läbi viidav aktiivõppeprogramm toetab eelkõige 3. klassi loodus- ja inimeseõpetuse teemasid „Elekter ja energia“, ent sobib ka põhikooli teise astme õpilastele.

Haridusprogrammis uuritakse orienteerumismängu käigus avastuskeskuse ekspositsioonil erinevaid energiaallikaid, nende kasutusvõimalusi ning erinevate ainete, sh kütuste ja toiduainete energiasisaldust ehk tutvutakse läbi eluliste seoste energia jäävuse seadusega. Praktiliste rühmatööde käigus panevad õpilased kokku vooluringe.  Õpitoa kestus kokku on 45 minutit.

Maakond: Harjumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Harjumaa
Teadusteater Avasta elekter
Toomas Tuul
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Harjumaa
Helide ekspositsioon
Arno Mikkor
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Helide õpituba on suunatud toetama eelkõige põhikooli 8. klassi füüsika võnkumise ja lainete teema materjali omandamist. Õpituba koosneb kahest osast -  demonstratsioonkatsetest koos aruteluga avastuskeskuse heli-teemalisel ekspositsioonil ning helidega katsetamisest keskuse kuppelplanetaariumis ning filmi „Helielu“ vaatamisest. Õpitoa kestus kokku on 1,5 tundi.

Maakond: Harjumaa