Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse tavalisemaid Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, kohastumusi ja elupaiku. Uuritakse imetajate nahku, koljusid ja jälgi, vaadeldakse kohastumusi seoses elupaikade ja eluviisiga. Õpilased koostavad loomade jäljeraamatu, mille igaüks saab kaasa võtta. Õpilased tutvuvad rebase, kähriku, hundi, ilvese ja karuga, põdra, metssea ja metskitsega, kopra, nugise, jäneste, hiirte jt loomadega. Tutvutakse loomadega loodusmuuseumis. Programmi saab tellida ka väljasõiduna loodusesse loomade tegevusjälgede vaatlemiseks looduse õpperajal.

Maakond: Tartumaa
Põdra kooritud paju
Irene Volk
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Talvine õuesõppe programm. Eesmärgiks on tutvuda kodukoha metsloomade tegevusjälgedega. Käitumise oskused looduses, kujundada harjumust looduses liikumiseks ja looduse hoidmiseks. Tutvustada lastele kodukoha loomi, nende eluviise. Õpetada last märkama loodust ning arendada empaatiavõimet.

Maakond: Raplamaa
Allikasoo
Mahe Metsalu
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab Saaremaa kõrgeima piirkonna, Viidumäe looduskaitseala, eripära ja seal paiknevaid haruldasi kooslusi ning liike. Külastame Viidumäe looduskeskuse püsiekspositsiooni. Retkel õpitakse tundma Viidumäe looduskaitsealal paiknevaid allikasoosid, Antsülusjärve rannaastangut ja jalutatakse endises merepõhjas. Tutvutakse haruldaste liikidega ja arutletakse, miks on vaja loodust kaitsta ja kuidas igaüks seda teha saab.

Maakond: Saaremaa
Roigasaia põimimine
Maie Itse
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Klint ülalt ja alt, kiviaiad, hundikangrud, kadastikud, elamud, külaelu muutused ajas. Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja üldhariduskooli õppeained.

Maakond: Harjumaa
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse tavalisemaid Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, kohastumusi ja elupaiku. Lapsed tutvuvad imetajatest rebase, kähriku, hundi, ilvese ja karuga, põdra, metssea ja metskitsega, kopra, nugise, jäneste ja hiirtega. Uuritakse imetajate nahku, koljusid ja jälgi, vaadeldakse kohastumusi seoses elupaikade ja eluviisiga. Õpilase koostavad loomade jäljeraamatu, mille igaüks saab kaasa võtta. Tutvutakse loomadega loodusmuuseumis.

Maakond: Tartumaa