Päike koos puuga
Vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm innustab kaasa mõtlema ja katsetades läbi proovima erinevaid looduse seaduspärasid. Kasutatakse LabQuesti andmekogujaid ja erinevaid andureid, millega andmeid kogudes saab uurida fotosünteesi toimumist, päikesekiirguse toimet ja tagajärgi ning mulla kvaliteeti.

Katsete taustal arutletakse ökoloogilise tasakaalu ja loodussäästliku tarbimise teemadel. Arendatakse rühmatööd ning loovat mõtlemist. Järgneb saadud andmete töötlemine ja analüüs järelduste tegemiseks.

Maakond: Tartumaa
Vee-elustiku uurimine
Vee-elustiku uurimine
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Räägime vee olulisusest looduse toimimisele ja olulisusest inimesele, vee ringlusest meie koduplaneedil, veekogude liigitusest ja veekogu seisundit mõjutavatest teguritest ning vee kaitsest.
Õpilased tutvuvad veekogu uurimismeetodite- ja vahenditega, hindavad Loodi paisjärve seisundit, püüavad ise vee-elustikku ning määravad kellega tegu. Püügitulemusi tutvustatakse kogu grupile ning tutvustatakse kinnipüütuid. 
Lõpetuseks toimub matk Loodi põrguoru matkarajal (~2 km), kus teemaks niiskustingimuste muutumine maastikul ja selle mõju elustikule.
 

Maakond: Viljandimaa