2 päeva Soomaal programm
Dagmar Hoder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus omandatake matkatarkusi, täiendatakse arusaamisi ökoloogilistest protsessidest, looduse toimimisest ja inimese mõjust sellele. Lisaks saavad lapsed ööbimiskogemuse väljaspool kodu (suur grupitelk) ning harjutavad meeskonnatööd. Matkame, meisterdame, mängime. Tegu on aktiivse, seiklusliku ja lõbusa minilaagriga, mille tegevused kohandame vastavalt osalejate eale.

Maakond: Viljandimaa
Taelikud
Taelikud
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Kuuraniidu õpperajal õpime tundma vana metsa väärtusi ja seente olulisust aineringes. Vaatleme ja õpime tundma vanadel puutüvedel kasvavaid puuseeni - millised seened nad õigupoolest on, millest toituvad, kellele nad looduses vajalikud on ja kuidas seened mõjutavad erinevaid aineringeid.

Maakond: Viljandimaa
Vee-elustiku uurimine
Vee-elustiku uurimine
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Räägime vee olulisusest looduse toimimisele ja olulisusest inimesele, vee ringlusest meie koduplaneedil, veekogude liigitusest ja veekogu seisundit mõjutavatest teguritest ning vee kaitsest.
Õpilased tutvuvad veekogu uurimismeetodite- ja vahenditega, hindavad Loodi paisjärve seisundit, püüavad ise vee-elustikku ning määravad kellega tegu. Püügitulemusi tutvustatakse kogu grupile ning tutvustatakse kinnipüütuid. 
Lõpetuseks toimub matk Loodi põrguoru matkarajal (~2 km), kus teemaks niiskustingimuste muutumine maastikul ja selle mõju elustikule.
 

Maakond: Viljandimaa
Orav
Orav
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Kuidas käitud kui satud metsloomaga kokku metsarajal või inimasulas? Või kuidas tunned ära sekkumist vajavaid olukorrad, kus loom on hädas?
Programmi jooksul räägime kuidas tagada enda ohutus metsloomaga kohtumisel, kuidas satuvad metsloomad hätta ning kas ja mil viisil on meile jõukohane ja loomale vajalik neid aidata. Programmi jooksul saavad õpilased teada, kuidas ära tunda abitus seisundis olevat metslooma, millised on hättasattumise põhjused ja millised on abi osutamise viisid. Arutletakse konkreetsete juhtumite ja näidete abil kas ja mil viisil on inimese sekkumine õigustatud. Lisaks imetajatele toome näiteid ka linnuriigist.
 

Maakond: Viljandimaa