Oandu loodusrada
Lea Kivipõld
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased lähevad kahekaupa Oandu õpperajale, kus otsivad vastuseid töölehel esitatud küsimustele. Vastuseid leitakse loodusest ja infotahvlitelt. Küsimused puudutavad Oandu pikka aega inimese poolt puutumata metsa arengut, elustikku ja keskkonnaprobleeme. Lõpuks kontrollitakse ühiselt vastuseid ja parimad saavad auhinnad.

Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Praktilises rühmatöös ehitavad õpilased realistliku asula ja selle lähiümbruse maastikumaketi puude, majade, teede, põldude, metsade, veekogude ja muude objektidega arvestades, et see toetab elurikkust. Õpilased tutvuvad maastiku struktuuri mõjuga liikidele ja kooslustele ning inimtegevuse mõjuga tänapäevaste maastike kujunemisel. Analüüsitakse koostatud makette: millistele liikidele oleks selline maastik hea, millistele mitte ja kuidas inimesel seal elada oleks. Arutletakse loodusressursside kasutuse üle ja lahendatakse praktiline elurikkuse, asula ja lähiümbruse tööstuse, põllumajanduse ja looduskaitsega seotud planeerimisülesanne. Programm toimub õppeklassis ja TÜ loodusmuuseumis. Loodusmuuseumi püsinäitusel tutvume ka elustiku liigirikkusega.

Maakond: Tartumaa
Ronk
Vikipeedia
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Ronga õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude (tõugumäng, lendamismäng, hääleharjutused, pesaehitus, sulemäng) kaudu retke jooksul. Retkejuht tutvustab lühidalt ronka ja teisi vareslasi: hakki, hallvarest ja künnivarest, tutvustab nende häälitsusi, väljanägemist, erisusi, sarnasusi. Räägitakse toitumise, elupaigavaliku, pesa ehitamise eripäradest läbi mängu ja isetegemise. Õpilased saavad programmi ajaks selga rongakostüümid.

Tegevused viiakse läbi ~2 km retke jooksul metsarajal. Kokkuvõtted tehakse iga ülesande juures ja programmi lõpus.

 

Maakond: Tartumaa