Maanteemuuseumis on põnev
Eesti Maanteemuuseum
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm annab ülevaate liikluse, liiklusvahendite ning transpordi mõjust keskkonnale ning arutleb selle üle, kuidas hoida meid ümbritsev keskkond puhta ja elamiskõlbulikuna. Programmi keskmes on keskkonda säästev transport ja liiklus, tervislikud liikumisviisid, teeäärne prügi, mürasaaste ning keskkonna- ja tervisesõbralik asularuum.

Maakond: Põlvamaa
Klaasmosaiik
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Klaas on täiel määral ümbertöödeldav materjal, seega on selle taaskasutamine täiesti jäätmevaba protsess, mis vähendab ümbritsevale loodusele negatiivset mõju. Tegevuse käigus tutvuvad õpilased klaasi tootmistehnoloogia ja ümbertöötlemisega, saavad infot Eestis tegutsevate klaastaara tootjate kohta. Samuti tutvutakse klaastaara vastuvõtu tingimuste ning alternatiivsete klaasi taaskasutusvõimalustega, näiteks käsitöös ja loometööstuses. Õpilastegevuste raames viime läbi klaasmosaiigiteemalise meistriklassi.

Maakond: Ida-Virumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Kilekottide massilise kasutamise globaalne kahjulikkus maailmas ei kutsu juba ammu esile vaidlusi. Õppetegevuse käigus saavad õpilased teada mitte ainult kilekottide kasutamise kahjulikkusest looduskeskkonnale, vaid juhendajaga koostöös jõutakse ka võimalike alternatiivideni materjali kasutamisel inimese igapäevaelus. Samuti saab iga õpilane iseseisvalt valmistada (dekoreerida trükimustriga) endale isikliku korduvkasutatava tekstiilkoti

Maakond: Ida-Virumaa
võtmehoidjad vanast uus
Kaire Luksepp
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm algab ja lõpeb Luke mõisa käsitöökojas. Osalejatele tutvustatakse  erinevaid looduslikke materjale, mis sobivad meisterdamiseks. Lisaks õpitakse märkama kodus igapäevaselt üle jäävaid või enam mitte kasutust leidvaid esemeid, mis on väga head materjalid meisterdamiseks ja uute esemete loomiseks ehk taaskasutamiseks. Käsitöökojas meisterdavad kõik lapsed taaskasutusmaterjalidest eelnevalt registreerimise käigus välja valitud eseme.

Programmi teises osas lähme lastega parki ja otsime maastikumängu käigus, kus kõik need toredad meisterdamiseks sobivad looduslikud materjalid end peidavad ning lahendame erinevaid ülesandeid, mis on seotud keskkonna, taaskasutuse ning keskkonnaprobleemidega (kliimamuutused, metsade kaitse, jäätmed ja nende sorteerimine, jäätmed ja loomad jms). Arutleme, kuidas iga laps saaks positiivsetele muutustele kaasa aidata. Kogu maastikumäng on üles ehitatud mängulisusele, loovale mõtlemisele, arvutamisele, aruteludele. Teadmised ja kogemused omandatakse  mängu kaudu.

Programm on 1-4. klassi õpilastele.

Maakond: Tartumaa
kooli jäätmete sorteerimine
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Soovite koolis vähendada tekkivaid jäätmeid ja muuta koolipere tarbimisharjumusi? Tahate tõsta teadlikkust jäätmete vähendamise vajalikkusest? Jäätmeaudit on esimene samm jäätmekäitluse muutmise suunas. See aitab hinnata hetkeolukorda, tõsta teadlikkust olemasolevatest väljakutsetest ja töötada nende probleemide lahendamiseks välja tegevuskava.

Maakond: Viljandimaa