Kaasaegset iseliikuvat traktorit uurimas
Ökokratt
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Külastame kohalikke põllumehi, kes demonstreerivad kaasaegset loodussäästlikku maaharimistehnikat, külastame Kostivere karstiala ja Jägala juga ning Jõelähtme ja Jägala jõe liitumisekohta. Programmi eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust. Teostatakse praktilisi ülesandeid (nt mulla pH-mõõtmine, mullaprofiili/-niiskuse uurimine, mineraalide teke joogivees ja lubjakivi kaevandamine, külastatakse karstivorme ja Jägala juga. Tutvutakse praktiliste lahenduste ja võtetega säästva põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal.

Maakond: Harjumaa
Jägala joal
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe HEJ-ga, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse ja külastatakse karstivorme, fossiilide välja ja tutvustatakse maakera ajalugu. Õpitakse ja korratakse veeringet, fotosünteesi, settekivi teket ja fossiilide olemust.  

Maakond: Harjumaa
Varangu siniallkatel
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Tutvustame Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast. Praktilisteks näideteks on looduses on Äntu allikajäved ja Metsamõisa karstilehtrid. Soovi korral saame käia Norra allikatel.

Päike koos puuga
Vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm innustab kaasa mõtlema ja katsetades läbi proovima erinevaid looduse seaduspärasid. Kasutatakse LabQuesti andmekogujaid ja erinevaid andureid, millega andmeid kogudes saab uurida fotosünteesi toimumist, päikesekiirguse toimet ja tagajärgi ning mulla kvaliteeti.

Katsete taustal arutletakse ökoloogilise tasakaalu ja loodussäästliku tarbimise teemadel. Arendatakse rühmatööd ning loovat mõtlemist. Järgneb saadud andmete töötlemine ja analüüs järelduste tegemiseks.

Maakond: Tartumaa
Vee-elustiku uurimine
Vee-elustiku uurimine
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Räägime vee olulisusest looduse toimimisele ja olulisusest inimesele, vee ringlusest meie koduplaneedil, veekogude liigitusest ja veekogu seisundit mõjutavatest teguritest ning vee kaitsest.
Õpilased tutvuvad veekogu uurimismeetodite- ja vahenditega, hindavad Loodi paisjärve seisundit, püüavad ise vee-elustikku ning määravad kellega tegu. Püügitulemusi tutvustatakse kogu grupile ning tutvustatakse kinnipüütuid. 
Lõpetuseks toimub matk Loodi põrguoru matkarajal (~2 km), kus teemaks niiskustingimuste muutumine maastikul ja selle mõju elustikule.
 

Maakond: Viljandimaa