Sügis-tondihobu
Marko Valker
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on tekitada õpilastes huvi selgrootute vastu. Programmi käigus õpivad lapsed erinevate vahenditega püüdma ja vaatlema vees ja metsakõdus elavaid pisiloomi. Vaatluste ja tööjuhendite abil saavad lapsed teada, millised kohastumused aitavad neil loomadel oma elukeskkonnas hakkama saada. Programmi juurde kuuluvad põnevad lühivideod, mis avavad putukariigi saladusi.  

Maakond: Läänemaa
Raagritsikas
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Loodusmaja elavnurgas ootavad uurimist ja vaatlemist mitmed põnevad selgrootud loomad (ahhaatteod, raagritsikad, tuhatajalad jt.), pargis õpitakse märkama ja leidma meie looduses tavalisi selgrootuid (mardikad, teod, sajajalgsed, tuhatjalad, kimalased, sipelgad, ussid). Leitakse loomade sarnasusi ja erinevusi, tutvutakse nende eluviisi ja välisehitusega, õpitakse selgrootuid kirjeldama. Töö käigus kasutatakse luupe ja mikroskoope. Pisut mängimist ja meisterdamist teeb õppetöö vaheldusrikkamaks ja lõbusamaks.

Maakond: Tartumaa
Liblikad
Meri-Liis Kotkas
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate neljast tuntumast putukaseltsist: liblikalistest, mardikalistest, kahetiivalistest ja kiletiivalistest. Progammis tutvustatakse õpilastele interaktiivses vormis näitevahendite abil putukate mitmekesisust Eesti looduses.

Maakond: Harjumaa
vööttigu
Erik Scheel. Pexels.
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma: putukaid, vähilaadseid, ämblikulaadseid ja limuseid. Paaristöö stereomikroskoopidega

Maakond: Harjumaa