Räime praadimine
Ulla Orgusaar
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Õpitakse tundma eesti kalu ja nende eluviisi. Puhastatakse ja praetakse koos lastega räimi.

Maakond: Valgamaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased saavad ülevaate Eesti kalade mitmekesisusest, nende eluviisist ja levikust, ökoloogiast ja paljunemisest, elukeskkonnast ja selle muutustest. Õpilased määravad, vaatlevad ja kirjeldavad erinevaid kalaliike, saavad teada kalade kaitsest ja kalapüügieeskirjadest.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased saavad ülevaate Eesti kalade mitmekesisusest, nende eluviisist ja levikust, ökoloogiast ja paljunemisest, elukeskkonnast ja selle muutustest. Õpilased määravad, vaatlevad ja kirjeldavad erinevaid kalaliike, saavad teada kalade kaitsest ja kalapüügieeskirjadest.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased õpivad tundma Eesti kalade mitmekesisust, nende eluviisi ja elupaiku, toitumist ja paljunemist ning seoseid keskkonna ja inimesega. Saavad teada kalapüügist, eeskirjadest ja sellest, kust infot otsida. Praktiliselt tööna uurivad nad erinevaid kalaliike ja nende kehaehitust. Õpilased saavad teada, mida kalad söövad ja kus elavad (meres või magevees), kes on röövkala, kes lepiskala, milleks on kaladel uimed ja ujupõis, kuidas kalad hingavad, miks mõned kalad rändavad (lõhe, angerjas).

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja seostega läbi hülge silmade. Toimuvad mereteemalised aktiivülesanded, draama ja mängud, vaadeldakse kalu ja mereelustiku eksponaate loodusmuuseumis. Lapsed tutvuvad Läänemeres hüljeste, kalade (räim, tursk, lest), lindude (kormoran, merikotkas), karpide ja teistega. Vaadatakse, kuidas mereloomadele mõjuvad keskkonnamuutused meres (suur kalapüük, prügi vees, pesupulber jm). Otsitakse vastust küsimusele, kuidas hoida merd puhtana.

Maakond: Tartumaa