placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade troopilistest vihmametsadest ja neis elavatest iseloomulikumatest loomadest, nende tunnustest, eluviisidest, ohustatusest ja kaitsest. Õppeprogramm algab õppeklassis ja lõppeb TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tutvutakse vihmametsa loomade väljapanekuga ning tehakse kokkuvõtted. Soovi korral on õpilastel võimalik ka näha ja katsuda loodusmuuseumi elavnurgas elavaid loomi, kes looduses elavad just troopilistes vihmametsades. Vivaariumis saab tutvuda hiid-tuhandejalgse, tokee, madagaskari päevageko, leeguani ja sarvik-kärnkonnaga.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvuvad õpilased maavarade, nende omaduste ja kasutamisega igapäevaelus. Rühmatöös lahendavad õpilased ülesandeid tähtsamate maavarade omaduste ja tunnuste, põlevkivi kasutusalade ja inimese kehas leiduvate mineraalide kohta ning maavarade kasutamisest igapäevaelus (tarbekaubad, mobiiltelefonid, tehnika, energeetika jm). Programmis käsitletakse ka maavaradega seotud keskkonnaprobleeme. Programm toimub TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja keskkonnaga. Töö toimub rühmadena. Õppeprogramm algab otsimismänguga, mille tulemiks saadakse edasised tööjuhised. Rühm külastab erinevaid teemasaari Läänemeres, kus lahendatakse ülesandeid, uuritakse hülgeid, merekalu, selgrootuid, linde, taimi, Läänemere kasutamist ja keskkonda ning koostatakse toiduahelaid. Õpilased koostavad programmi käigus logiraamatu.
 

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse maailma ökosüsteeme loodusvööndites tundrast troopilise vihmametsani – tundra, taiga, parasvöötme mets, vahemereline mets, rohtla, kõrb, savann, troopiline vihmamets. Käsitletakse keskkonna tingimusi (sademed, temperatuur jms), mullastikku ja selle seoseid taimestikuga, taimede ja loomade kohastumusi ökosüsteemides ning keskkonnamuutuseid ja kaitset. Praktilise tegevusena tutvutakse muuseumi ekspositsioonis elurikkuse püsinäitusega ja loomastikuga, toimub praktiline rühmatöö loomade kohastumuste ja toiduahelate koostamise kohta erinevates ökosüsteemides. Programm toimub loodusmuuseumis ja õppeklassis.

Maakond: Tartumaa