Turbakihi paksuse mõõtmine
Liina Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda - soo elukeskkonnana. 4 tunnise programmi jooksul tutvuvad õpilased turbakohvriga, vaatavad Lilli loodusmajas ülevaatlikku filmi soode ja rabade tekkimisest. Matkavad 4,5 km pikkusel õpperajal ning lahendavad rühmatööna erinevates punktides ülesandeid. Määravad oma asukohta kaardil, korjavad taimi, maitsevad marju, möödavad turbakihi paksust, vaatlevad loomade- lindude tegevusjälgi, proovivad räätsadega kõndimist, saavad tunnetada järve äärset õõtsikut jpm. Rühmatööna valmib raamatukene, mida saab koolis teema kordamisel kasutada.
 

Maakond: Viljandimaa
Savimaja ehitus
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

4-tunnine programm käsitleb globaalseid keskkonnaprobleeme ja rahvusvahelisi kliimakokkuleppeid, tutvustab ökoloogilise jalajälje mõistet ja praktiliselt tehakse läbi ökojalajälje kalkulaatoriga arvutused. Analüüsitakse õppevahendi "Kus on elu säästlikum ja mõistliku" abil erinevates keskkondades elavate inimeste keskkonnateadlikkust. Arvutatakse loodusmaja ökojalajälge. Tutvustatakse loodussõbralike ehitusmaterjale ning õppevahendi "Savimaja" abil rajatakse savimaja mudel.

Maakond: Viljandimaa
Ekskrementide määramine
Liina Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on see, et õpilased tunnetavad metsa kui ökosüsteemi, oskavad märgata ja hinnata elurikkust, inimese rolli looduse ringkäigus ning teavad keskkonnasäästliku looduse kasutamise põhimõttteid.

Maakond: Viljandimaa