Metallid telefonis
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab  mobiiltelefoni elutsüklit – milliseid materjale kasutatakse mobiiltelefoni tootmises, millistest maailma paikadest materjalid on pärit, kuidas toimub nende kaevandamine ja millist mõju avaldab see keskkonnale.
Toimub arutelu mobiiltelefonist vabanemise ja edasikasutamise võimalustest.

Maakond: Viljandimaa
Taelikud
Taelikud
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Kuuraniidu õpperajal õpime tundma vana metsa väärtusi ja seente olulisust aineringes. Vaatleme ja õpime tundma vanadel puutüvedel kasvavaid puuseeni - millised seened nad õigupoolest on, millest toituvad, kellele nad looduses vajalikud on ja kuidas seened mõjutavad erinevaid aineringeid.

Maakond: Viljandimaa
Ökoloogiline jalajälg
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab läbi keskkonnasäästliku eluviisi põhitõdede ja arutelude, mis on ökoloogiline jalajälg ning millistest teguritest jalajälje suurus sõltub.
Analüüsime enda elustiili ja teeme läbi ühe konkreetse toote elutsükli mõju loodusele või mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu "Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?", kus võrreldakse erinevaid kodumajapidamisi ning nende elustiili mõju keskkonnale.
 

Maakond: Viljandimaa
Jäätmeketas
Kuidas sorteerida
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Läbi arutelu ja praktiliste tegevuste tutvume erinevate jäätmeliikide, nende sorteerimise ehk liigiti kogumise põhimõtetega ning avastame, mida põnevat ja uut saab jäätmetest toota ning kuidas see aitab looduskeskkonda hoida.
Arutleme ka selle üle, kuidas jäätmed loodusesse viiduna meie keskkonnale ohtu kujutavad ja kuidas inimene ise oma valikuid muutes saab maailma paremaks paigaks muuta. Praktilise ülesandena sorteerivad õpilased ise jäätmeid.
 

Maakond: Viljandimaa
Orav
Orav
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Kuidas käitud kui satud metsloomaga kokku metsarajal või inimasulas? Või kuidas tunned ära sekkumist vajavaid olukorrad, kus loom on hädas?
Programmi jooksul räägime kuidas tagada enda ohutus metsloomaga kohtumisel, kuidas satuvad metsloomad hätta ning kas ja mil viisil on meile jõukohane ja loomale vajalik neid aidata. Programmi jooksul saavad õpilased teada, kuidas ära tunda abitus seisundis olevat metslooma, millised on hättasattumise põhjused ja millised on abi osutamise viisid. Arutletakse konkreetsete juhtumite ja näidete abil kas ja mil viisil on inimese sekkumine õigustatud. Lisaks imetajatele toome näiteid ka linnuriigist.
 

Maakond: Viljandimaa